เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟบ้านแม่เหาะ
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแม่เหาะ

ช่องทางการติดต่อ : นายมานพ เพียรช่อไทย

อัตลักษณ์

กาแฟรส Balance สัมผัสคล้ายช็อคโกแลต ผสานกลิ่นอายของสมุนไพร

ผลผลิต

ผลิตกาแฟเชอรี่ 8,500 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 1,700 kg/ปี

วันที่แก้ไข : 19/09/2017