เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :

ค้นหาบทความ

โปรดระบุคำสำคัญ
กิจกรรมโครงการ
องค์ความรู้
ประเภทสื่อ
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

วิธีการจัดการโรคราสนิมและสารอะฟลาทอกซินในกาแฟ

วิธีการจัดการโรคราสนิมและสารอะฟลาทอกซินในกาแฟ

Q Processing เคล็ด(ไม่)ลับการทำกาแฟคุณภาพจากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

Q Processing เคล็ด(ไม่)ลับการทำกาแฟคุณภาพจากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 30 ปี

วิธีการเพาะต้นกล้า และตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมกับต้นกาแฟ

วิธีการเพาะต้นกล้า และตัดแต่งกิ่งที่เหมาะสมกับต้นกาแฟ

วิธีเลือกพันธุ์กาแฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก

วิธีเลือกพันธุ์กาแฟให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูก

การจัดการความชื้นและการลดความชื้นในผลกาแฟอะราบิกา สำหรับโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมขนาดกลางและขนาดใหญ่

การจัดการความชื้นเมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบิกาในกระบวนการผลิตกาแฟแบบเปียกนั้น มีความสำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดกาแฟ เพื่อควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟให้อยู่ในเกณฑ์ความชื้นมาตรฐาน ประมาณ 12.5 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก ลดโอกาสเกิดโรคและสารพิษโอ...

นำเสนอการทำกับดักมอดเจาะผลกาแฟ

เทคนิคการใช้กับดักมอด 

เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

...

การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ

...

การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกาแฟ

...

ประมวลผลสรุปโครงการ

...

ประมวลภาพงานอบรมหลักสูตรบาริสตา

...

ประมวลภาพบรรยากาศงาน Unseen Lanna วันที่ 15 - 24 กันยายน พ.ศ. 2560

​ ...

ศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนา แบบครบวงจร

...

วิธีการใช้กับดักมอด

...

จัดเวทีการเจรจาทางการค้าความร่วมมือของภาครัฐ

...

การประชาสัมพันธ์ Website และ Mobile Application สู่ตลาดจีน

...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1

...

ความรู้สึกของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

...

การพัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกา

...

การถ่ายทอดความรู้การปลูกกาแฟให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

...
123
| Page : 1 of 3 | Goto page :