เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :

ค้นหาบทความ

โปรดระบุคำสำคัญ
กิจกรรมโครงการ
องค์ความรู้
ประเภทสื่อ
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

การจัดการความชื้นและการลดความชื้นในผลกาแฟอะราบิกา สำหรับโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมขนาดกลางและขนาดใหญ่

การจัดการความชื้นเมล็ดกาแฟพันธุ์อะราบิกาในกระบวนการผลิตกาแฟแบบเปียกนั้น มีความสำคัญในด้านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเมล็ดกาแฟ เพื่อควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟให้อยู่ในเกณฑ์ความชื้นมาตรฐาน ประมาณ 12.5 เปอร์เซ็นต์ฐานเปียก ลดโอกาสเกิดโรคและสารพิษโอ...

กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

...

กาแฟอะราบิกา

          ต้นกาแฟอะราบิกา - บราซิลกาแฟมีมากกว่า 6,000 พันธุ์ แต่พันธุ์หลักๆ ที่ได้รับความนิยมมี 2 พันธุ์ ได้แก่ อะราบิกา (Arabica) ซึ่งเป็นกาแฟแบบดั้งเดิม และมีรสชาติดี และ โรบัสต้า (Robusta) ซึ่งมีปริมาณกาเฟอี...

เกษตรอินทรีย์

-