เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :

ค้นหาบทความ

โปรดระบุคำสำคัญ
กิจกรรมโครงการ
องค์ความรู้
ประเภทสื่อ
เรียงตามลำดับโดย ตัวอักษร วันที่ล่าสุด

เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

...

การคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟ

...

การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกาแฟ

...

ประมวลภาพงานอบรมหลักสูตรบาริสตา

...

ศูนย์พัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกาล้านนา แบบครบวงจร

...

จัดเวทีการเจรจาทางการค้าความร่วมมือของภาครัฐ

...

การประชาสัมพันธ์ Website และ Mobile Application สู่ตลาดจีน

...

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน1

...

ความรู้สึกของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

...

การพัฒนาคุณภาพกาแฟอะราบิกา

...

การถ่ายทอดความรู้การปลูกกาแฟให้กับเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

...

การตรวจสอบสารโอคราท็อกซิน เอ

...

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุริกจกาแฟหน้าใหม่

...

แผนที่ท่องเที่ยว

-

ประมวลผลภาพ "มาตรฐานที่เหมาะสมของกาแฟอะราบิกา"

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Aeropress

-

วิธีการชงกาแฟแบบ French press

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Pour over

-

วิธีการชงกาแฟแบบ Syphon

-

ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

-
12
| Page : 1 of 2 | Goto page :