เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มกาแฟบ่อแก้ว
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านดอนแก้ว

ช่องทางการติดต่อ : กลุ่มกาแฟบ่อแก้ว

อัตลักษณ์

กาแฟคุณภาพ หอมกลิ่นเครื่องเทศ ผสานกลิ่นอ่อนคล้ายข้าวเพิ่งสุก

ผลผลิต

ผลิตกาแฟเชอรี่ 30,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 6,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟสาร 1,500 kg/ปี

วันที่แก้ไข : 19/09/2017