เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
กลุ่มกาแฟบ้านดอยช้าง @ปาย
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแม่เย็น ดอยช้าง

ช่องทางการติดต่อ : คุณราเมศ ไชยวงค์

อัตลักษณ์

ดินแดนแห่งขุนเขาพันโค้ง ทะเลหมอก แม่น้ำปาย อากาศเย็นสบาย โชยกลิ่นท้องทุ่งนาเขียวขจี เคล้ากลิ่นกาแฟ นี่คือ รักแท้ที่คอกาแฟตามหา

ผลผลิต

ผลิตกาแฟเชอรี่ 150,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 30,000 kg/ปี

วันที่แก้ไข : 19/09/2017