เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกชา-กาแฟ คุณภาพบ้านป๊อก
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านป๊อก

ช่องทางการติดต่อ : นายไพบูลย์ พรหมเป็ง

อัตลักษณ์

กาแฟรสคุณภาพ สัมผัสคล้ายช็อคโกแลค ให้กลิ่นหอมของดอกไม้ ธัญพืช พืชตระกูลเบอรี่ และ เสาวรส

ผลผลิต

ผลิตกาแฟเชอรี่ 35,000 kg/ปี
ผลิตกาแฟกะลา 7,000 kg/ปี

วันที่แก้ไข : 19/09/2017