เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
บ้านกำแพงหิน
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านกำแพงหิน

ช่องทางการติดต่อ : นายศรีทน หน่อคำ

อัตลักษณ์

กาแฟมีกลิ่นหอมน้ำผึ้งป่า

ผลผลิต

ผลิต ผลสด 2,000 กิโลกรัม และ กาแฟกะลา 2,500 กิโลกรัม

วันที่แก้ไข : 17/01/2018