เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
บ้านเลาสู
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านเลาสู

ช่องทางการติดต่อ : นายซานฟุ แซ่จ๋าว

ผลผลิต

ผลิต กาแฟผลสด(เชอรี่) 8,000 กิโลกรัม และ กาแฟกะลา 500 กิโลกรัม

วันที่แก้ไข : 26/03/2018