เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
ABU Farm Doichang
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : หมู่บ้านดอยช้าง

ช่องทางการติดต่อ : ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

อัตลักษณ์

ABU Farm Doichang เป็นการผลิตกาแฟจากสองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ อาข่า ที่มีความพยายามในการปรับปรุงพื้นที่กาแฟเดิมของบรรพบุรุษให้สามารถสร้างมูลค่าได้มากขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงการขายผลสดให้แก่ผู้รวบรวมผลผลิตรายอื่น มาเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และธุรกิจกาแฟที่ครบวงจรในแนวทางของกาแฟชนิดพิเศษ โดยตั้งอยู่ที่ 402 หมู่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ปลูกกาแฟทั้งหมด 10 ไร่ เป็นกาแฟอินทรีย์ มีสายพันธุ์กาแฟที่หลากหลาย (ทิปปิก้า เบอร์บอนสีเหลือง คาติมอร์ ฯลฯ) ที่ระดับสูง1,200-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยทำ natural process จากผลผลิตในพื้นที่แปลงที่ระดับความสูง 1,300-1,400 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ wash process ในพื้นที่ที่ต่ำกว่า และอยู่ในระหว่างการขอการรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS Organic

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 10/07/2020