เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงดาวเบฟเวอรเรจ
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : ตำบลเชียงดาว

ช่องทางการติดต่อ : คุณไกรศร ญาณพิชิต

อัตลักษณ์

จุดเด่น : เป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้หลากหลาย และมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เหมาะสำหรับการขอการรับรองระบบการผลิตที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ระบบมาตรฐาน GAP ระบบมาตรฐาน USDA จีงมีความเหมาะสมในการผลิตกาแฟอินทรีย์ การแปรรูปเน้นวิธีเปียก และนำเสนอเครื่องดื่มกาแฟเมนูอิตาเลี่ยนเป็นหลัก มีตลาดรองรับที่ชัดเจนและแน่นอน มีกิจกรรมและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการแปรรูปที่ครบวงจร

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 10/07/2020