เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บริษัท ชาระมิงค์ จำกัด

ช่องทางการติดต่อ : คุณกาญจนา ชิงห์

Tel. : 088-269-2193

เว็บไซต์ : www.ramingtea.com

อัตลักษณ์

จุดเด่น :  เป็นกาแฟพันธุ์ typica เป็นส่วนใหญ่ ได้รับการรับรอง USDA Organic ที่ปลูกในพื้นที่สูงตั้งแต่ 1,200 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป โดยปลูกร่วมกับชาอัสสัม ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 28/07/2020