เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
บริษัท เลพาทอ ออร์แกนิค คอฟฟี่ จำกัด
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : บริษัท เลพาทอ ออร์แกนิค คอฟฟี่ จำกัด

ช่องทางการติดต่อ : คุณสมคิด ตุ้มอินมูล

Tel. : 081-289-8962

Line id : Lapato Organic Coffee

เว็บไซต์ : Lapato Organic Coffee

อัตลักษณ์

จุดเด่น :  กาแฟอินทรีย์ที่ปลูกร่วมกับป่า ภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ปลูกร่วมกับผลไม้หลักในพื้นที่ได้แก่ พลับ บ๊วย และอะโวกาโด มีการจัดการสวนที่ดี ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ปลูกที่ไม่มีมอด (CBB Free) การแปรรูปเน้นวิธีกึ่งแห้ง (semi dry) นำเสนอแบบ Hand craft เป้าหมายตลาด slow bar

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 28/07/2020