เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟผายอง
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟผายอง

ช่องทางการติดต่อ : คุณพงศ์ธนัช พัชญ์อริยชัย

Tel. : 098-770-8912

Line id : phayongcoffeeofficial

เว็บไซต์ : phayongcoffeeofficial

อัตลักษณ์

จุดเด่น :  เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟอินทรีย์ดั้งเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ 2523 ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2561-2562 มีความหลากหลายของสายพันธุ์ได้รับจาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโครงการจากสหประชาชาติ โดยนำมาปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ในพื้นที่ไม่พบมอดเจาะผลกาแฟ (CBB Free) การแปรรูปส่วนใหญ่เป็นวิธีเปียก และมีบางส่วนเป็นวิธีกึ่งเปียก รสชาติกาแฟเปรี้ยว และชุ่มคอแบบมะขามป้อม หวานแบบน้ำผึ้ง

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 28/07/2020