เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
ไร่สุวรรณ (สุวรรณการ์เด้น)
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : ไร่สุวรรณ (สุวรรณการ์เด้น)

ช่องทางการติดต่อ : คุณวาสนา มูลคำดี

Tel. : 085-867-5188

Line id : Doimaejam-Raisuwan ดอยแม่แจ๋ม - ไร่สุวรรณ

เว็บไซต์ : Doimaejam-Raisuwan ดอยแม่แจ๋ม - ไร่สุวรรณ

อัตลักษณ์

จุดเด่น : เป็นพื้นที่ปลูกกาแฟเดิมมีระยะเวลานานมากกว่า 30 ปี การปลูกกาแฟร่วมกับแมคคาเดเมีย และมีต้นไม้โบราณ (ต๋าว) มีทั้งต้นกาแฟที่ให้ผลสีเหลือง และสีแดง แต่เน้นการผลิตกาแฟพิเศษจากผลกาแฟสีเหลือง ที่จะทำให้มีรสชาติหวานแบบน้ำผึ้ง เปรี้ยวแบบผลไม้ มีเนื้อกาแฟมาก และมีความฉ่ำ    

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 28/07/2020