เลือกภาษา |
ผู้เข้าชม :
< Back
กาแฟตั๋วกะหมี
ช่องทางการติดต่อ

ชื่อหมู่บ้าน : กาแฟตั๋วกะหมี

ช่องทางการติดต่อ : คุณตั๋ว จางอรุณ

Tel. : 086-179-5691

Line id : กาแฟ ตั๋ว กะ หมี

เว็บไซต์ : กาแฟ ตั๋ว กะ หมี

อัตลักษณ์

จุดเด่น :  มีการดูแลสวนกาแฟแบบประณีต (Intensive Coffee) และมีการจัดแต่งทรงพุ่มที่เหมาะสม โดยจัดส่วนพื้นที่ปลูกกาแฟชัดเจน เป็นกาแฟกลางแจ้ง และกาแฟในร่ม ที่มีการจัดการด้านเขตกรรมที่ดี        

ผลผลิต
ไม่มีข้อมูลในภาษานี้

วันที่แก้ไข : 28/07/2020